Responsive image
Grau Universitari

Calendari d’extinció del Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució

21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
Primer curs Extinció Extinció Extingit
Segon curs Docència Extinció Extinció Extingit
Tercer curs Docència Docència Extinció Extinció Extinció Extingit
Quart curs Docència Docència Docència Extinció Extinció Extingit
Assignatura 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
Fonaments de màrqueting Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Matemàtiques Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Economia de l’empresa Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Història Econòmica Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Sociologia Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Anàlisi de dades Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Introducció a la Comptabilitat Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Introducció al Dret Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Màrqueting digital Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Psicologia Bàsica Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida Extingida
Operacions i processos Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Antropologia Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Direcció Estratègica Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Emprenedoria Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Recursos Humans Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Finances Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Fiscalitat Bàsica Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Tècniques d’Investigació Social I Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Introducció a la Microeconomia i Macroeconomia Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Logística Docència Extinció Extinció Extingida Extingida Extingida
Models i Estratègies de Creixement Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
La Ciutat, el Comerç i la Distribució Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Qualitat i Sistemes de Gestió Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Psicologia del Consumidor Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Gestió en el Punt de Venda Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Tècniques d’Investigació Social II Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Geografia Comercial: Localització Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Gestió Immobiliària del Comerç Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Màrqueting en el Punt de Venda Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Gestió de les Xarxes Socials per Comerç Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Gestió de les Xarxes Socials per Comerç Docència Docència Extinció Extinció Extingida Extingida
Comerç Digital Docència Docència Docència Extinció Extinció Extingida
Sistemes d’Informació Georeferenciats Docència Docència Docència Extinció Extinció Extingida
Gestió de Compres i Estocs Docència Docència Docència Extinció Extinció Extingida
Tècniques de Venda i Negociació Docència Docència Docència Extinció Extinció Extingida
Entorn Econòmic i Comerç Internacional Docència Docència Docència Extinció Extinció Extingida
Optatius Docència Docència Docència Extinció Extinció Extingida
Treball Fi de Grau Docència Docència Docència Extinció
amb docència
Extinció
amb docència
Extingida