Escodi ha portat a terme una segona enquesta sobre hàbits de consum en període de pandèmia, un any després del primer estudi, realitzat en ple confinament. Els resultats evidencien la consolidació de diverses tendències ja detectades l’abril de 2020, com la conscienciació de la necessitat d’un consum responsable -fins a un 60% dels enquestats estan decidits

L’Escola Superior de Comerç i Distribució (Escodi) ha posat en marxa una nova enquesta sobre hàbits de consum. L’objectiu és conèixer quines de les tendències marcades per l’inici de la pandèmia es mantenen i quines s’han modificat després de més d’un any de Covid-19, i quan el procés de vacunació fa preveure a mitjà termini la