Bona acollida a les classes virtuals d’Escodi per part dels seus alumnes

TEAMS i el Campus Virtual de la UB substitueixen la docència presencial

El programa docent de l’Escola Universitària de Comerç i Distribució (Escodi) es manté mitjançant el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (UB) i la utilització de l’eina de Microsoft Teams de la plataforma educativa Office 365. Els alumnes d’Escodi tenen accés directe a tots aquests canals, entre els que TEAMS està sent una de les més utilitzades per la realització de les classes per part dels professors i que els permet mantenir la interacció continua amb els alumnes del grau.

Escodi, com escola universitària adscrita a la Universitat de Barcelona, manté la programació del curs 2019-2020. Una situació que no es revisarà fins que finalitzi l’alerta sanitària per la pandèmia del COVID-19, en la mateixa línia que la totalitat de les universitats públiques i privades de Catalunya. Des del 13 de març, quan el Departament d’Educació de la Generalitat va suspendre les classes presencials, el personal docent i administratiu d’Escodi ha activat els sistemes de comunicació telemàtica amb els alumnes i les classes i el programa docent es manté amb classes virtuals i realització de treballs i exercicis. Només s’han limitat aquelles activitats que suposaven visites presencials a centres comercials o empreses de retail per les limitacions imposades per l’alerta sanitària.

La comunicació telemàtica entre professors i alumnes està funcionant correctament i fins i tot creant noves fórmules d’interacció entre els grups d’alumnes, especialment col·laboradores per solucionar qualsevol problema de connexió o de resolució de problemes i de resolució i execució dels exercicis de cada una de les assignatures.

La formació telemàtica i el programa adaptat per cada professor a les assignatures es mantindrà tot el temps que duri l’alerta sanitària i la suspensió de les classes presencials.

Així mateix Escodi avalua de forma individual cada una de les circumstàncies que puguin afectar els seus alumnes i que tinguin la pandèmia del COVID-19 com a origen, plantejant també solucions individualitzades per a cada un d’ells.