Decaleg retail enfront Covid 19 copia

Decàleg retail enfront del COVID19

Decàleg retail enfront del COVID19.

El denominador comú a la sèrie de propostes que exposaré, serà la Gestió. Gestionem les nostres empreses de comerç.

Desitjo proposar 10 actuacions, fruit de les meves lectures, converses i reflexions d’aquestes dues primeres setmanes de confinament, amb la màxima concreció. A excepció de les dues primeres actuacions, les restants poden seguir l’ordre que es cregui més oportú:

1. Tresoreria:

La situo en primer lloc, ja que un negoci per més viable que sigui, si no té tresoreria, es veurà obligat a tancar definitivament. No ingressant res, tret que siguem dels serveis essencials, s’imposa fer una llista detallada de despeses i totes les que no siguin imprescindibles s’han d’eliminar.

Feu un repàs molt detallat i segur que us adonareu que alguna despesa és totalment prescindible. Les que siguin imprescindibles, com pot ser el lloguer, tocarà negociar, no una demora (pa per a avui, fam per a demà) si no un descompte o fins i tot una possible anul·lació (zero ingressos, zero despeses).

Amb els proveïdors, negociar ajornament o compartir perdudes, al cap i a la fi, a ells també els interessa mantenir-vos com a clients.

Telèfon, electricitat, aigua, ja sabem que poc podem fer, ja que depenem d’un Oligopoli, encara que hi ha alguns casos, com Sorea, que ha rebaixat el seu rebut (excepcions que confirmen la regla).

Si tenim assalariats, i heu fet un ERTO, doncs ben fet, i de no ser així, caldrà avaluar la possibilitat també de negociar a la baixa i en casos extraordinaris, no hi haurà un altre remei que l’atur, però no és aconsellable, ja que hem d’estar preparats per al reinici, que el present sempre és temporal. I ull, doncs les persones són el capital més important d’una empresa, per la qual cosa cal cuidar-les molt.

2. Estratègia:

En segon lloc, una vegada hàgim parat el cop, necessitarem focalitzar la resta de les actuacions, i per a això necessitem una guia, que serà l’estratègia.

L’estratègia és alguna cosa que moltes vegades oblidem i que ara més que mai es fa necessària, tant per a parar el cop com per a preparar-nos per a quan reiniciem l’activitat. En l’estratègia enumerar dos aspectes que són clau i senzills de portar a terme, i ja no cal dir que no tenim temps:

a. Dissenyar un DAFO: totes aquelles febleses i fortaleses que a nivell intern tinguem i les amenaces i oportunitats que a nivell extern podem detectar. Aquesta senzilla eina ens donarà un diagnòstic clar de la nostra situació.

b. A partir del DAFO definirem el nostre propòsit actual, objectiu i raó de ser, però també a mitjà i llarg termini, ara és un bon moment per a repensar-lo, juntament amb aquells valors que creiem imprescindibles per a compartir i actuar. Probablement no és el moment de definir la visió, si som pessimistes, millor que no, si som optimistes, avancem.

Una estratègia clara ens ajudarà a focalitzar-nos i prendre decisions amb major rapidesa i agilitat, una cosa crucial en aquests moments tan volàtils, incerts, de continus canvis i ambigus (l’anomenat entorn VUCA)

3. Persones:

Com ja hem dit, és el capital més important. Aquí incloc tant als gerents i/o propietaris com als empleats.

En primer lloc ens hem de cuidar molt, i paral·lelament als nostres empleats. L’actitud positiva aquí és essencial, pensar que això és temporal i que qualsevol crisi genera oportunitats (reduir despeses totalment prescindibles, descobrir el teletreball, redescobrir la nostra web i/o venda online, pensar en la nostra estratègia, dedicar temps a noves idees, a la formació, a repensar el negoci, a la informació, a contrastar idees amb altres empreses, clients, proveïdors, amics, consultors, un llarg etc..).

Hem d’acompanyar a les persones que estan treballant amb nosaltres, secundar-les, parlar amb elles, donar suport a nivell anímic, i aprofitar aquest temps per a la formació.

És un moment propici per a enriquir el nostre coneixement i el del nostre personal, existeixen múltiples iniciatives en aquest sentit. Les associacions i/o entitats que ens van oferint suport (patronals, sindicats, universitats, consultors de confiança, etc…), segur que ens poden guiar. Existeixen múltiples alternatives a Internet (streamings-directes, webinars-seminaris web, videoconferències, etc…)

4. Clients:

Les vendes ja són nul·les o gairebé nul·les, a partir d’aquí què podem fer. Sobretot hi ha una cosa senzilla, comunicar-nos amb ells, explicar els nostres plans, estem encara vius, podeu anar reportant informació que mostri que preneu noves iniciatives, nous projectes.

Recordeu-los la vostra proposta de valor. Tingueu contactes periòdics amb ells, envieu-los informació d’interès relacionada amb la vostra proposta de valor.

El focus sempre ha de ser el client, cal cuidar-lo. Preparar propostes per al futur enfocades a noves propostes de valor que tinguin en compte les noves tendències que segur aniran cap a empreses que siguin més sostenibles, amb l’objectiu de no solament guanyar diners sinó que a més intenti satisfer a la societat i tingui una responsabilitat ambiental.

5. Proveïdors:

La col·laboració amb ells és crucial, i en aquests moments es tracta principalment en primer lloc de fer front als venciments, intentar negociar rebaixes, descomptes, cal compartir perdudes.

També hi ha la possibilitat de deixar de col·laborar amb aquells que no formin part de la columna vertebral del negoci.

En definitiva una anàlisi detallada de l’ABC dels nostres proveïdors que ens ajudarà a adonar-nos que alguns són probablement prescindibles i uns altres els haurem de mantenir o fins i tot en un futur immediat potenciar.

6. Administració:

Estar alerta de les possibles ajudes, per a això és fonamental que ens deixem assessorar per les associacions a les quals estiguem adherides, aquestes són les que han de canalitzar i filtrar els continus vaivens de les decisions del govern central, autonòmic i local. També seran de gran ajuda en aquesta actuació, les gestories i/o assessories que tinguem a disposició.

7. Talent:

És el moment idoni per aprofitar el temps enriquint el nostre coneixement i intentar enriquir el coneixement de les persones que treballen amb nosaltres. D’aquesta forma farem créixer el talent intern i estarem més forts per afrontar el reinici de l’activitat.

Ja hem comentat que existeixen multitud de plataformes que ofereixen continguts molt interessants, iniciatives com #conelcomercio, canals de youtube formatius ,webinars organitzats per diferents associacions i entitats de prestigi, les universitats com la especialitzada en el comerç ESCODI-UB i especialistes del sector que ens poden ser de molta utilitat.

8. Tecnologia – Teletreball:

També és el moment per a obtenir informació, sempre procurant que sigui fiable i prou contrastada de les noves tecnologies: Big data, Intel·ligència Artificial, Blockchain, Realitat virtual, tot el relacionat amb el ecommerce. O pugem al tren tecnològic o quedarem obsolets en breu.

Ara més que mai podem aprofitar per a potenciar tot allò que podem fer des de les nostres cases, per a això simplement aquí oferir-vos algunes alternatives de les moltes existents, amb gran potencial i que a més a la llarga ens poden estalviar molts costos, que bona falta ens farà. Com tots coneixem Google i qui més qui menys se sap manejar amb ell, aquí teniu alguns suggeriments molt útils, potents i fàcils d’utilitzar:

  • Drive: Emmagatzemament, compartició i edició simultània de documents.
  • Meet: Comunicacions per àudio i vídeo, permet fer reunions no presencials entre varies persones, compartint documents.
  • Xat: Comunicació instantània amb sales temàtiques i bots per programar tasques i notificacions.
  • Calendar: Gestió d’esdeveniments personals i compartits i tasques
  • Skype: programa que pots instal·lar en el teu ordinador o telèfon mòbil per comunicar-te amb persones de qualsevol lloc del mon per mitjà de trucades, vídeo conferencies i missatgeria instantània.

9. Processos – Innovació:

També és el moment propici per a repensar i innovar els nostres processos (merchandising, compres, vendes, gestió economicofinancera, servei d’atenció al client, etc..) i sempre prioritzant aquells que a la tornada creguem siguin els prioritaris, que al meu entendre seran tots els que toquen de ple al client, com les vendes en primer lloc, però també el merchandising, el servei d’atenció al client i sense oblidar les compres, una compra ben feta és pràcticament una venda segura, i la logística i magatzematge.

Per a repensar, re formular i innovar els nostres processos haurem de perseguir 3 objectius: que siguin eficaços, és a dir que satisfacin al client; eficients, mínim cost mínim temps; adaptables, que s’adaptin fàcilment a nostre entorn VUCA.

La innovació òbviament no solament haurà d’estar relacionada amb els nostres processos, també amb els nostres productes i/o serveis. La innovació s’inicia amb l’aportació d’idees, hem de generar un banc d’idees, per a continuació afegir valor a les mateixes i finalment avaluar si donen resultat.

Idea, valor i resultat és la clau per a la innovació.

10. Sostenibilitat:

T

Acabo amb alguna cosa que depèn sobretot de la primera actuació, la tresoreria, sense tresoreria suficient, segur que no serem sostenibles, i en segon lloc s’està demostrant ara més que mai que tot passa no solament perquè el negoci sigui econòmicament viable.

També hem d’enfocar els nostres negocis al fet que siguin socialment responsables, múltiples accions de col·laboració i cooperació estan sorgint a nivell local en les quals podem participar, confecció de màscares, de bates hospitalàries, col·laborar amb els bancs d’aliments, amb les nostres organitzacions de comerciants, per posar alguns exemples.

I finalment per a ser sostenibles, hem d’apostar també per la responsabilitat ambiental, reduint progressivament el plàstic, realitzant compres de proximitat

(parlem de comerç local, perquè també hem de prioritzar, si pot ser, al proveïdor local), separant desaprofitaments adequadament, aplicant economia circular i promovent el consum conscient.

Apostem fort per la sostenibilitat, hi guanyarem tots.

Joaquim Deulofeu Aymar

Professor d’Escodi

Sant Celoni (Barcelona) 1 de abril del 2020