Escodi analitza els resultats de l’ESCO 2020

Escodi analitza els resultats de l’ESCO 2020

El 35% del comerç català necessita canvis estratègics per sobreviure 

L’Enquesta sobre la salut del comerç (ESCO) d’Escodi evidencia una realitat polaritzada en un entorn de canvi.

La ESCO d’hivern de l’Escola Universitària de Comerç i Distribució (Escodi) dibuixa una situació del comerç català amb dues cares molt diferenciades. Malgrat que en anteriors edicions de l’enquesta s’observava una recuperació mantinguda del sector; 2019 ha estat un mal any, degut especialment al canvi d’hàbits dels consumidors. Segons els resultats de l’ESCO, un 40% dels comerços mantenen el seu nivell de vendes, però sense incrementar ni els seus marges comercials, ni els beneficis; un 35% estan en una situació delicada perquè els ha anat pitjor que l’any passat i han vist caure les vendes, els marges i els beneficis, i, possiblement, necessitaran canvis estratègics per sobreviure; i només un 25% gaudeixen de bona salut perquè han incrementat vendes i beneficis.

Si analitzem únicament les vendes, un 39% dels comerços han perdut vendes al llarg del 2019; i un 37% les han incrementat; xifres que tornen a evidenciar la polarització de la situació del sector a Catalunya. Però quan s’analitzen els marges comercials i els beneficis, és un 42% dels establiments comercials els que han registrat descensos i només un 26% els ha vist créixer.

 

Les causes d’un mal any

El creixement del comerç electrònic; canvis d’hàbits del consumidor que aposta pel preu més econòmic com a motor de compra, i que cada vegada més està acostumat a l’omnicanalitat i a optar per la compra en un comerç físic o electrònic en funció de les seves necessitats; una campanya de Nadal marcada pels descomptes; i el fet que les rebaixes d’hivern hagin perdut força són els arguments dels comerciants per explicar l’evolució amb tendència negativa del sector al llarg de 2019 i a l’inici de 2020. A més, el 50% dels comerciants considera que l’estat anímic dels seus clients davant la compra ha empitjorat amb relació a l’any anterior i només un 7% considera que ha millorat.

Fins a un 63% dels comerciants catalans estan convençuts que les seves vendes han baixat perquè la gent compra més per Internet. Un percentatge molt alt que pot ratificar l’argument del canvi estructural que s’està registrant al sector comercial, i al que cal sumar el 38% dels comerciants que creu que han canviat els hàbits dels consumidors. La desestacionalització de les rebaixes, amb períodes de descomptes especials al llarg de tot l’any, també influeix negativament en els seus resultats segons el 35% dels comerciants enquestats. El 30% parla de la competència que suposen les multinacionals amb baixos preus i amb presència a tots els centres urbans com una altra causa per explicar el descens en les vendes, reducció de marges i beneficis de les PIMES del sector.

En aquesta ocasió la possible crisi, o la crisi no superada, és un dels arguments que més ha crescut en l’argumentari comercial, i és assenyalada per un 30% dels enquestats.

 

Black Friday, Nadal i Rebaixes 

Encara que el 47% dels comerciants considera que el Nadal continua sent la campanya de l’any amb més vendes; el 45% també constata que durant la campanya del Nadal 2019-2020 la situació ha empitjorat amb relació a l’any passati només un 26% assegura que els ha anat millor. De nou les campanyes de descomptes permanents, el Black Friday, tan proper en dates, i el canvi d’hàbits del consumidor són les causes manifestades per justificar aquesta evolució. Els mateixos motius que haurien influït en el fet que el 48% dels comerciants manifestin que han disminuït els seus beneficis en aquesta campanya; i que el percentatge dels que declaren haver-los augmentat hagi passat del 28% de l’any anterior a només un 15%. 

 La campanya del Black Friday es consolida segons l’ESCO, perquè un 63% dels comerciants han declarat haver-la seguit el 2019 quan fa un any aquest percentatge era del 48%. Tot i que els comerciants són molt conscients que el Black Friday fa que els consumidors avancin les seves compres de Nadal. Un 53% creu que el Black Friday ha afectat negativament les vendes de Nadal i un 43% que ha influït negativament en la de Rebaixes. Per contra, només un 1,6% creu que aquesta campanya ha fet incrementar les vendes de Nadal. 

 Les vendes durant els primers dies de Rebaixes de gener confirmen una davallada que ja es va iniciar en aquesta campanya en concret el 2017. Un 42% dels comerciants asseguren que les vendes han baixat, i només un 5% afirmen que estan creixent. La liberalització dels períodes de rebaixes s’ha traduït aquest any que només el 36% dels comerciants hagin iniciat les d’hivern el 7 de gener, com era tradicional; un 20% ho va fer el dia abans de Reis; un 32% han aplicat rebaixes durant tota la campanya de Nadal i, fins i tot, un 15% diu fer rebaixes tot l’any. 

Davant la davallada continua de les vendes en les rebaixes d’hivern, l’ESCO ha preguntat als enquestats que s’hauria de fer amb aquesta campanya. El 48% creu que s’hauria de sensibilitzar al sector per fugir de les promocions i rebaixes contínues; el 43% aposta per tornar a fixar les dates tradicionals per portar-les a terme i un 27% creu que el comerç ha de ser lliure d’escollir quan vol fer rebaixes. 

 

L’ESCO 

L’Enquesta sobre la salut del comerç (ESCO), d’ESCODI es va portar a terme entre els dies 10 i 18 de gener de 2020 i aporta dades sobre l’evolució de les vendes, els marges, els beneficis, la percepció dels ànims dels consumidors per part dels comerciants i analitza quan s’inicien les rebaixes i les promocions especials, si se’n fan. L’enquesta s’ha enviat a empreses de comerç de tot Catalunya i les respostes obtingudes representen prop de 2.200 botigues i més de 4.800 treballadors i els seus resultats tenen un nivell de confiança del 95% i un marge d’error del 5%.