Norbert Monfort

Llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Desenvolupament Organitzacional per l’Institut GR d’Israel. CEO de Monfort Ambient Management, consultoria d’Innovació i Desenvolupament de Persones. Professor del departament de Direcció de Persones i Organització de l’escola de negocis ESDAE.