Rafael Tena

Economista, MBA i PADE per IESE. La seva trajectòria professional sempre s’ha centrat en el sector del retail i la gran distribució. Partner dIneo Corporate i membre del consell d’administració a varies empreses de retail. Ha estat director general de Prenatal per Espanya i Portugal, de Regió Centre de Leroy Merlín, i de Lagardere Travel Retail per Espanya i Portugal. Professor de l’escola de negocis ESADE de Operation Financial Management, i col·laborador expert retail en ESCODI-UB.