paisaje seco y verde

La salut del comerç català polaritzada: o molt bé; o molt malament

El 65% del sector necessita canvis estratègics per poder tirar endavant.

Una de cada quatre botigues, bàsicament dels sectors essencials, presenta una bona situació.

En 2020 el retail català ha registrat una caiguda històrica de vendes.

El 99% dels que venen online han vist millorar, o mantenir, les seves vendes en aquest canal.

 

Un 69% dels establiments comercials de Catalunya han registrat important pèrdues en les seves vendes el 2020. Només el 23% les han incrementat, bàsicament aquells que, en l’any de la pandèmia de la Covid-19, s’han denominat, i tractat per les administracions, com a sectors essencials.

Les dades de l’enquesta d’Escodi, ESCO d’hivern, evidencien que només una de cada quatre empreses de comerç a Catalunya gaudeixen de bona salut i que quasi totes les altres tres, de cada quatre, es troben en una situació delicada i necessiten canvis estratègics per poder tirar endavant.

Dos tipus de factors han influït en aquest balanç negatiu. Els més destacats, els relacionats amb la crisi sanitària, com no podia ser d’una altra manera, i que han estat assenyalats com a causants del descens en les vendes pel 98% dels enquestats. Aquí hauríem d’incloure els tancaments, restriccions i confinaments municipals o comarcals; la crisi econòmica provocada per la pandèmia; la falta de turistes i la por a sortir i entrar a les botigues dels potencials consumidors.

Però també han tingut el seu pes específic els relacionats amb l’evolució del mateix sector comercial i als que fan referència com a factors negatius el 50% dels comerciants. Aquests tenen un recorregut temporal més prolongat que el de l’any de la Covid, encara que s’hagin vist intensificats per les conseqüències d’aquesta, com són: l’increment del comerç electrònic, i la “bombolla dels descomptes” generada per la desestacionalització de les rebaixes i la competència basada en el preu.

El 19% han tancat o ho faran

La situació dels que només han sumat elements negatius per als seus negocis ha portat al fet que el 3% ja hagi abaixat definitivament les persianes; un 2% estigui en tràmits de tancar; i un 14% està convençut que haurà de fer-ho. Entre aquests últims es troben comerços de tots els sectors, però amb un predomini dels dedicats a l’equipament de la persona i a l’equipament de la llar, que suposen el 91% de tots els que han manifestat tenir més pèrdues en les seves vendes el 2020. Dels comerços que tenen diferents establiments, el 40% han hagut de tancar botigues.

Tot això en un context en què el 41% dels enquestats manifesten que han hagut de reduir els seus marges comercials i que fins a un 66% declaren que els seus beneficis també s’han vist molt tocats en l’any de la Covid.

I a qui li ha anat bé?

El 25% d’empreses del sector retail que han salvat el 2020, o fins i tot han millorat els seus resultats, són bàsicament empreses dels sectors essencials que no s’han vist afectats per la crisi de la Covid, però també s’ha de destacar que el 99% dels que venen online, estiguin, o no, entre els considerats essencials, han mantingut, o incrementat, les vendes per aquest canal.

També en l’evolució positiva d’aquests negocis han influït factors de diversa consideració. Entre els derivats de la pandèmia, els més assenyalats pels enquestats són: ser servei essencial (48%), tancament de la competència (44%) o disposar de millor servei de delivery (14%); però també altres de més llarga implantació com haver-se adaptat als nous hàbits dels consumidors (47%), el bon tracte emocional del client (45%), vendre productes de proximitat (36%), estar format per afrontar els nous reptes del sector (13%); o aplicar l’estratègia d’abaixar preus (7%).

Uns bons resultats que s’han de fer valdre si a més tenim en compte que el 63% dels comerciants consideren que la confiança dels consumidors ha disminuït a nivells similars a l’any 2008, a l’inici de la crisi econòmica.

Nadal segueix essent la campanya comercial per excel·lència

Els resultats de l’ESCO evidencien que de les campanyes comercials del segon semestre de 2020 i dels inicis de 2021, Nadal continua essent la campanya comercial per excel·lència. El 61% dels comerciants afirma que és en la que han registrat més vendes, seguida de lluny per la de Reis (16%) i les rebaixes d’estiu (14%). La de Nadal és en la que més comerciants, un 32%, afirmen haver obtingut millors resultats que l’any 2019 malgrat les conseqüències de la pandèmia sanitària -i no tots ells es corresponen amb establiments de serveis essencials-. De la mateixa manera és l’època de l’any en la que més es mantenen els marges comercials (59%), encara que el percentatge dels comerciants que opten competir per preu, un 33%, també és significatiu.

De les altres campanyes comercials, el Black Friday continua generant opinions contrastades perquè el 28% dels enquestats afirma que ha afectat negativament les vendes de Nadal, però un 56% del total s’hi sumen a aquesta, quan fa cinc anys eren un 42%, i, sembla evident, que es consolida. I això que aquest any un 56% dels que la van portar a terme asseguren que els va anar pitjor que l’any anterior i només un 11% que els hi va anar millor.

La campanya menys valorada pels comerciants és la de rebaixes d’hivern. I no només per les circumstàncies en què l’han iniciat en aquesta temporada, perquè ja fa més de quatre anys que els comerciants consideren que ja no és una bona campanya promocional de vendes, segons els resultats de l’ESCO.

Un 62% dels comerciants han notat una davallada en les vendes en els primers dies de les rebaixes de gener i només un 5% han declarat millors resultats.

Rebaixes sí, rebaixes no

El 43% del sector retail català creu que s’hauria de fugir de les promocions i rebaixes contínues i tornar als períodes tradicionals dels descomptes d’estiu i d’hivern. Però un 23% dels comerciants es mostra més favorable a la desestacionalització i considera que el comerç ha de ser lliure d’escollir quan les vol començar.

Tot i això, només un 40% dels enquestats van començar les rebaixes d’hivern el 7 de gener, un 30% han aplicat descomptes durant tota la campanya de Nadal, i un 16% apliquen preus especials tot l’any.

L’ESCO d’hivern

L’ESCO d’hivern 20-21 és l’enquesta semestral sobre la salut del retail català que promou l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) des de 2013. L’estudi està dirigit pel Doctor en Psicologia i docent d’Escodi, Albert Vinyals. La mostra recollida mitjançant el panel d’ESCODI representa unes 2.500 botigues i més de 5.500 treballadors pel que es considera estadísticament representativa.