Austeritat en el consum

L’austeritat és la tendència que marca el consum de la “nova normalitat”

La crisi econòmica i el creixement de la consciència ecològica són els principals motius adduïts pels consumidors

El 47% dels consumidors afirma que comprarà més per internet

El 42% dels consumidors està decidit a apostar per l’austeritat en l’etapa post pandèmia sanitària, i després que els establiments comercials hagin tornat a aixecar la persiana. Una austeritat que justifiquen en la crisi econòmica generada per la paralització de l’economia, i que ha provocat un descens del PIB en el segon trimestre de l’any de més del 18% a Espanya; però també per una major conscienciació mediambiental. Aquesta és la conclusió més destacada de l’estudi que ha realitzat Escodi -l´única Escola Superior de Comerç i Distribució de Catalunya- i que ha estat dirigit pel Dr. en Psicologia Albert Vinyals i Ros.

L’estudi es basa en les dues enquestes realitzades en l’àmbit català sobre consum i confinament. La primera al mes d’abril, quan el sector retail continuava tancant, i la segona , entre el 24 i el 30 de juliol, quan els establiments comercials, amb més o menys restriccions, ja havien tornat a obrir portes.

Conscienciació mediambiental

Que l’austeritat en el consum té un fort component de conscienciació mediambiental es basa en el fet que l’argument de les causes econòmiques portaria a un consum basat en el low cost -com ja va passar a la crisi del 2008-, però, ara, cada vegada són més els consumidors (un 23% al juliol) que eviten els productes barats; i arriben al 41% els que afirmen que han reduït aquest tipus de consum basat només en el preu, amb relació al que feien abans del confinament.

Així mateix, un 66% dels enquestats manifesten obertament que volen que baixi el consumisme, un 62% assegura que s’ha replantejat les seves necessitats i un 64% afirma de forma clara que amb els seus actes de consum vol ser més respectuós amb el medi ambient.

Del conjunt de dades es pot deduir que la sostenibilitat, que no impliqui un increment significatiu de la despesa econòmica, creixerà.

 Online i de proximitat

L’estudi d’Escodi també evidencia com a tendència de consum la compra online i de proximitat. Si aparentment pot semblar una contradicció, el procés de digitalització al que s’ha apuntat un sector del comerç tradicional podria donar satisfacció a aquesta expectativa. De la mateixa manera, aquesta tendència hauria de suposar l’impuls final per a aquells que encara dubten que l’omnicanalitat és la via per assegurar la seva continuïtat com a establiment comercial.

El 67% dels consumidors afirma que ara li donen més importància als productes de proximitat i el 65% assegura que ara compren més a comerços propers. I són els “baby boomers”, l’àmplia generació compresa entre els 52 i els 74 anys, els que més s’apunten a aquesta tendència.

Així mateix, si al mes d’abril, un 42% dels consumidors afirmava que quan s’acabés el confinament compraria menys per internet, i un 17% els que estaven segurs que comprarien més online; al mes de juliol la tendència ha canviat de forma radical. En la recent enquesta d’Escodi és el 47% dels consumidors el que reconeix que compra més online, i només el 17% el que diu que ho fa menys. El fenomen dels rebrots de la Covid-19 pot tenir incidència en aquest canvi tan radical de tendència, bàsicament per la por dels consumidors a accedir a establiments públics tancats, però no s’ha d’oblidar que durant el confinament van ser molts els que es van sumar a la compra online i sembla que estan disposats a seguir utilitzant aquest canal quan ho considerin convenient.

Més temps a casa que abans del confinament

L’estudi d’Escodi també reflecteix que malgrat que durant el confinament només el 22% dels enquestats creia que quan s’acabés estaria més temps a casa; al mes de juliol un 68% assegura que ara s’està més a casa que abans. Tot i això es cuina i es neteja la casa menys ara que durant el període de confinament; però s’han mantingut, o fins i tot han crescut, hàbits com parlar amb els veïns o fer esport.

La valoració de la situació econòmica personal per part dels enquestats ha millorat lleugerament amb relació als resultats de l’enquesta del mes d’abril, però un 30% encara manifesta que estan pitjor que abans de la pandèmia. En concret són les persones de rendes més baixes els que perceben un més alt empitjorament de la seva situació econòmica, que coincideixen amb les generacions Z i millenials, amb edats compreses entre 26 i 39 anys.

 

Consulta l’informe