Atenció a l'alumne escodi

Atenció a l'alumne

Suport a l'Estudiant
El servei de Suport a l’Estudiant, adreçat tant a futurs alumnes com alumnes, està format pels coordinadors dels estudis i té com a objectiu assessorar i orientar els alumnes durant tot el període de formació a través d’entrevistes i atenció personalitzada ajustada a les circumstàncies, necessitats i característiques de cada alumne.
Defensor de l'alumne
Davant de qualsevol dubte, queixa o consulta sobre el funcionament acadèmic-administratiu del centre, l’alumne pot sol·licitar entrevista amb el Defensor de l’Alumne. Aquesta figura, en cas de no poder-lo atendre o resoldre, derivarà el cas al Cap d’Estudis, que té la potestat d’elevar-lo davant els organismes competents establerts pel Reglament de Règim Intern del centre. Defensor de l’alumne: * ext. * Els alumnes d'ESCODI, amb l’objectiu de vetllar pels seus interessos i tal com consta en el seu Reglament de Règim Intern, es troben degudament representats dins dels següents quatre organismes:

La Junta Acadèmica d'ESCODI

L’Assemblea d’Alumnes

La Comissió de Disciplina

La Comissió de Qualitat

Les competències, atribucions i funcions dels mateixos poden ser, igualment, consultades en el Reglament de Règim Intern, i sota el seguiment de la Comissió de Qualitat del Centre.
Gestió de la qualitat
Posem a disposició de l’alumne diferents eines de control de qualitat de la formació rebuda. Els alumnes participen en el control de qualitat del centre a través de les enquestes d’opinió sobre el grau de satisfacció amb la labor docent, així com amb la pròpia titulació. El control sobre el desenvolupament de les mateixes va a càrrec dels coordinadors de curs, que transfereixen la documentació obtinguda a la Secretaria Acadèmica perquè procedeixi a tabular els resultats i els transfereixi, al seu torn, al Cap d’Estudis, que, després de comunicar els mateixos al professorat, els Caps de Departament i la direcció del centre, emet un informe, que eleva a la Junta Acadèmica i la Comissió de Qualitat del centre. En ambdós òrgans, l’alumnat es troba degudament representat per quatre membres, lliurement i democràticament escollits.
Fonts de finançament
T’oferim diferents opcions per finançar els teus estudis. Tenim un programa de beques perquè aquells que no comptin amb recursos suficients puguin accedir al grau d’ESCODI. Per veure els requisits d’accés, vés a beques.
Altres beques i ajuts que poden ser del teu interès:

Vols més informació?


Sol·licita una cita i el nostre personal t’ensenyarà les instal·lacions i t’explicarà tot el que necessitis.