El nou Process Management per al retail (2ª edició)

Módul 1

Introducció

Un model d'excel·lència per al retail.

Módul 2

Lideratge per a la transformació post-covid

• El lideratge conscient • El propòsit i la identitat corporativa • Els valors i la cultura corporativa

Mòdul 3

El treball en equips d'alt rendiment post-covid

• Creació d'equips i la seva gestió • La metodologia BELBIN per aconseguir equips d'alt rendiment • Organització de reunions d'equip d'alt rendiment

Mòdul 4

L'estratègia comercial i omnicanalitat: com afrontar el reptes post-covid

• El pla estratègic de botiga física • El pla estratègic de botiga online • El pla estratègic per la transformació omnicanal • Eines inicials: PESTEL, DAFO, 5 forces de Porter • El posicionament • Els Factors Crítics d'Èxit • Implantació del pla estratègic

Mòdul 5

Tendència del mercat i manteniment d'una escolta activa

• Escoltar a la societat • Escoltar a la competència • Escoltar a les persones de l'organització • Escoltar al client

Mòdul 6

De les tendències del mercat a la presa de decisions: retail innovation

• La intuïció estratègica • La comunicació interna digital • La innovació per a l'excel·lència en la gestió

Mòdul 7

El quadre de comandament integral en el retail (CMIR)

• Plans d'acció en l'empresa i seguiment dels KPI’s • El disseny d'un CMI en el retail (CMIR) que permeti seguir els plans d'acció de tota l'organització • Els KPI’s enfocats a client

Mòdul 8

Aplicació d'eines tecnològiques: big data i la intel·ligència artificial en el retail

• Introducció al BIG DATA i la Intel·ligència Artificial • Cas real: DATA CENTER D'INDITEX una empresa avançada al seu temps • Implantació de Big Data i la IA en un negoci retail • Cas real: Transformació de BIBA. Com crear un model operacional basat

Mòdul 9

La gestió i millora de processos en el retail -RBPM (Retail Bussines Proces Management)

• Mapa de processos i mapa relacional • Metodologia de millora de processos utilitzant el retail business proces management • La responsabilitat del procés • Atributs d'una cultura orientada al procés

El nou Process Management per al retail (2ª edició)

Equip remant

Objectius

El nou Process Management (RBPM) per al retail (2ª edició)

El sector del retail està immers en un procés de transformació disruptiva davant el creixement del comerç online i el canvi en les tendències dels consumidors. Un procés que la pandèmia sanitària del Covid-19 ha accelerat, al mateix temps que ha incrementat les incerteses sobre el futur del sector a mitjà i llarg termini. 

Adaptar-se a aquest entorn VUCA amb la mateixa rapidesa que aquest es transforma, i tenir l’agilitat suficient per a fer-ho de manera adequada, és l’única possibilitat per a assegurar la viabilitat futura de les empreses de retail. 

És per això que proposem una segona edició d’aquest programa de formació que està orientat a aportar les suficients capacitats i necessaris coneixements, als directors, responsables de punt de venda i caps d’equip per fer front als reptes del sector. Un programa que els formarà per aplicar metodologies i instruments que millorin els processos i així guanyar eficàcia i agilitat en les respostes que l’entorn canviant del retail necessita. 

 El programa donarà resposta a inquietuds com: 

 • Com assegurar la viabilitat econòmica i alhora satisfer les demandes creixents del consumidor, estiguem compromesos amb la societat i siguem responsables ambientalment?
 • Com liderar empreses amb valors, aconseguint el compromís dels nostres equips?
 • Com adaptar les possibilitats de les noves tecnologies a les singularitats dels nostres establiments?
 • Com prendre decisions amb objectivitat?
 • Com dissenyar una estratègia de negoci que ens enfoqui clarament cap a la sostenibilitat?
 • Com detectar els indicadors clau del nostre negoci, és a dir els KPI’s?
 • Com innovar de forma organitzada i sistemàtica?
 • Com ser excel·lents i transformar el nostre negoci?
 • Com aconseguir en el nostre negoci un treball en equip d’alt rendiment?
 • Com millorar la comunicació interna?
 • Com fer rendible un negoci omnicanal?
 • Quines són les estratègies per vendre els nostres productes de menor acceptació?
 • Com incrementar la productivitat en els nostres negocis?

Competències a assolir

 • Analitzar i saber com aplicar els processos de transformació necessaris per afrontar amb garanties la nova situació del sector del retail, sobre la base de l’aplicació de l’excel·lència en la gestió.
 • Aconseguir que directors, responsables de punts de venda, i caps d’equip, coneguin les eines per aplicar les millores en els processos estratègics, clau i de suport -sempre en cerca de l’eficàcia, eficiència i amb l’agilitat necessària- per poder afrontar amb èxit els actuals reptes.
 • Aprendre a implementar el lideratge conscient per emprendre el camí cap a la necessària transformació post-pandèmia basada en l’excel·lència. Saber dissenyar plans estratègics per a la botiga física, la botiga online i la omnicanalitat.
 • Conèixer com aplicar una escolta activa al client, a les persones de l’organització, a la competència, i a la societat. Utilitzar la intuïció estratègica, la comunicació interna i la innovació per aconseguir l’excel·lència en la gestió.
 • Aplicar les estratègies necessàries tant a la botiga física, com la botiga online i la omnicanalitat, per ser més competitius.
 • Aplicar els KPI’s (Key Performance Indicator) clau per prendre decisions objectives.

 

Els alumnes de la primera edició opinen 

El curs ha guiat per començar a treballar. Veus el bosc i no saps per on anar. El curs m’ha mostrat el camí. És una brúixola. 

El programa és una solució. Molt productiu.

El programa dona oxigen, obrir ments, veure-ho tot des d’una altre perspectiva. 

Amb una valoració de 8 punts sobre 10, el 100% dels participants recomana aquest programa a altres professionals del sector retail.

FAQs

A qui va dirigit
 • Directors, responsables i caps d’equip en les àrees de: punt de venda, administració, màrqueting, compres, logística, atenció al client, marxandatge, gestió de persones, finances…
 • Professionals del sector que desitgin assumir majors responsabilitats en la seva organització.
Professorat

Equip docent expert en la matèria impartida, amb àmplia experiència i coneixement directe del sector comerç, distribució i retail.

 • Joaquim Deulofeu. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Jorge Mas. Llicenciat ADE, EMBA i PDG a IESE i Dibexer ISDI
 • Norbert Monfort. Llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Desenvolupament Organitzacional per l’Institut GR d’Israel.
 • Rafael Tena. Economista, MBA i PADE per IESE
 • Joan Oller. Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en Gestió de Projectes per la UPC, amb formació Executive en Big Data Analytics i en Negociació Comunicació dESADE Business School
Dates clau

6 d’abril

Durada

44 hores, 36 hores Online i 8 hores presencials. S’estructura en un total de 22 sessions de 2h cadascuna. Es realitzaran dues sessions setmanals, els dimarts i els dijous, en horari de 15.00 a 17.00 hores.

 

 

   He legit i accepto la política de privacitat i tractament de la informació

  Programa

  Un programa que els formarà per aplicar metodologies i instruments que millorin els processos i així guanyar eficàcia i agilitat en les respostes que l'entorn canviant del retail necessita.

  Módul 1

  Introducció

  Un model d'excel·lència per al retail.

  Módul 2

  Lideratge per a la transformació post-covid

  • El lideratge conscient • El propòsit i la identitat corporativa • Els valors i la cultura corporativa

  Mòdul 3

  El treball en equips d'alt rendiment post-covid

  • Creació d'equips i la seva gestió • La metodologia BELBIN per aconseguir equips d'alt rendiment • Organització de reunions d'equip d'alt rendiment

  Mòdul 4

  L'estratègia comercial i omnicanalitat: com afrontar el reptes post-covid

  • El pla estratègic de botiga física • El pla estratègic de botiga online • El pla estratègic per la transformació omnicanal • Eines inicials: PESTEL, DAFO, 5 forces de Porter • El posicionament • Els Factors Crítics d'Èxit • Implantació del pla estratègic

  Mòdul 5

  Tendència del mercat i manteniment d'una escolta activa

  • Escoltar a la societat • Escoltar a la competència • Escoltar a les persones de l'organització • Escoltar al client

  Mòdul 6

  De les tendències del mercat a la presa de decisions: retail innovation

  • La intuïció estratègica • La comunicació interna digital • La innovació per a l'excel·lència en la gestió

  Mòdul 7

  El quadre de comandament integral en el retail (CMIR)

  • Plans d'acció en l'empresa i seguiment dels KPI’s • El disseny d'un CMI en el retail (CMIR) que permeti seguir els plans d'acció de tota l'organització • Els KPI’s enfocats a client

  Mòdul 8

  Aplicació d'eines tecnològiques: big data i la intel·ligència artificial en el retail

  • Introducció al BIG DATA i la Intel·ligència Artificial • Cas real: DATA CENTER D'INDITEX una empresa avançada al seu temps • Implantació de Big Data i la IA en un negoci retail • Cas real: Transformació de BIBA. Com crear un model operacional basat

  Mòdul 9

  La gestió i millora de processos en el retail -RBPM (Retail Bussines Proces Management)

  • Mapa de processos i mapa relacional • Metodologia de millora de processos utilitzant el retail business proces management • La responsabilitat del procés • Atributs d'una cultura orientada al procés